Concept to a Startup.

Concept to a gig matching app.

BRIEF: Visuell identitet samt UX/UI till ny matchningstjänst för gig inom IT.

ROLE: AD, Visuell- och UX/UI design. Student Digital design på Berghs, i team med tre kollegor.
PROBLEM: Hur matcha rätt, snabbt och digitalt. Vad är fördel med anställd som konsult kontra vara sin egen?
GOAL: AI, både hårda och mjuka värden lyfts, hjälper till/liknar en “referensperson”.
METHOD: Design Thinking.
APP: Sketch
TIME: 2 veckor varav 1 vecka research.
RESULTS: Presentation gjordes inför nöjd kund som applicerade flera insikter och den visuella designen.