Case School app

Own project ©AnnaLAndrén

BRIEF: Hur skulle du vilja justera en befintlig skol-/elevplattform? För vem, varför och hur? Med vad skulle du börja?
PROBLEM:
En komplex mötesplats som egentligen inte är anpassad efter någon. GOAL: Ta fram ett sätt att göra skolplattforms verktyget “kul” och personligt. Och enkelt och smidigt för alla lärare, elever från förskole- till gymnasieklass och vårdnadshavare. METHOD: Case presentation in Figma
APP: Figma. TIME: 1 dag. RESULTS: En första skiss av presentation för ny kund, för att visa upplägg inför ett ev jobb med utveckling av digital tjänst.