Art app ArtCap

Own project ©AnnaLAndrén.
Research together with a colleague.

“Use Nudge to a healthy UX”
BRIEF: Hur kan vi få människor att använda digitala produkter på ett sundare sätt och/eller kanske bidra till psykiskt, fysiskt eller socialt välmående?

ROLE: AD, Visual- och UX/UI designer.
PROBLEM: För många använder mobilen för ofta, slösurfar slentrianmässigt.
GOAL: Få mobilanvändningen avslappnade och välgörande som fågelkvitter, skogspromenader och … kulturintag.
METHOD: Design Thinking.
APP: Adobe XD
TIME: 10 veckor varav 6 veckors researche.
RESULTS: Koncept till en ny app för digital konst, ArtCap.

Undersökning på stan med tänkt målgrupp. Samtidigt som vi mailade ut frågor till vänner och bekanta via social media.
Användarresor och situationas togs fram. Vi började skissa på flöden.

Finns behov för en digital konst app?
Svaret är ja. Problemet är när?

Situationas och personas togs fram och vi skissade vi på moodbord. Och Style guide och UI kit.

Mobilen först. Spash-sida, onbording, flöden, UX copy och UI skissades fram.

En första anpassning för andra plattformer och enheter som webb och Ipad gjordes.